De privacy van zijn bezoekers is van het grootste belang voor Cosmo.

Bijgevolg is Cosmo conform aan alle wettelijke bepalingen dienaangaande, dit zowel wat betreft de Belgische als de Europese regelgeving.

Alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. Cosmo leeft volledig de Belgische wet na van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin wordt rekening gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Alle meegedeelde persoonsgegevens worden opgenomen in het adressenbestand van Cosmo. U hebt steeds recht op toegang, verbetering en verwijdering van uw gegevens.

Persoonlijke gegevens worden niet gebruikt door of doorverkocht aan derden.

U kan de wetteksten consulteren op www.privacy.fgov.be.